PETITIE: 'Stop de verkeersoverlast!'

Stop de verkeersoverlast in Boskoop en in Hazerswoude-Dorp.

wordt aangeboden aan:
- Provincie Zuid-Holland: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
- Gemeente Alphen aan den Rijn : Gemeenteraad en College van B. en W.

Het “Comité verkeersoverlast Boskoop/Hazerswoude-Dorp” doet u een dringend verzoek daadwerkelijk iets te doen aan de wurgende verkeersoverlast welke de centra van Boskoop en Hazerswoude-Dorp al zo lange tijd teistert. De bewoners en belanghebbenden ervaren dagelijks de ernstige hinder. Overlast en onveiligheid worden zodanig gevoeld, dat de leefbaarheid in beide kernen ernstig in het geding is.
De huidige plannen zijn niet gebaseerd op een regionaal masterplan, ze verergeren de problematiek en bieden voor de echte problemen slechts lapmiddelen.
Wij verzoeken u dan ook om een grondige herbezinning, waar nodig gebaseerd op aanvullend onderzoek, om te komen tot samenhangende structurele verbeteringen, met voorrang voor de verkeersoverlast in de centra van Boskoop en Hazerswoude Dorp.

Comité Verkeersoverlast Boskoop/Hazerswoude-Dorp:
Woordvoerders Hans Vergeer en Peter Bontekoe

Deze petitie wordt ondersteund door Veilig Verkeer Nederland (afdeling Alphen aan den Rijn) en diverse organisaties.

Boskoop/ Hazerswoude-Dorp, 16 maart 2017.

Gemaakt met SurveyTalent
Probeer nu onze Gratis Online Enquête Tool!